Program Kerja Bimbingan Konseling


JOB DESCRIPTION BIMBINGAN DAN KONSELING

TUGAS POKOK UNIT KERJA

TARGET TP 2021/2022

TUGAS HARIAN

1.      Membuat program BK (Pak Awan Teguh)

2.      Melaksanakan program BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

3.      Menangani permasalahan peserta didik ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

4.      Membuat laporan kegiatan BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

1.      Memiliki data kehadiran peserta didik secara akurat  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

2.      Problem peserta didik terdeteksi sejak dini  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

3.      Konseling berjenjang hingga tuntas  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

4.      Prosentase peserta didik droupout rendah  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

5.      Melakukan audiensi secara rutin  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

6.      Dokumentasi penanganan peserta didik lengkap  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

7.      Program parenting berjalan baik  BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

1.      Mulai pukul 07.15 cek peserta didik di kelas BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

2.      Konseling individu minimal 3 peserta didik BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

3.      Masuk kelas BK ( Pak Awan, Bu Eti, Bu Widha, Bu Rinadha, Bu Ririn, Bu Melisa, Bu Via, Bu Shabrina)

 

 

Media Sosial
Youtube SEMKENSABA