Jumlah Peserta Didik ATR


Jumlah peserta didik di kompetensi keahlian ATR pada tahun pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut :
Rombel kelas    X : 2 Kelas
                          XI : 2 Kelas
                          XII : 2 Kelas 
Jumlah pesdik   X : 72 Peserta didik
                          XI :  72 Peserta didik
                          XII : 70 Peserta didik

Media Sosial


Official Youtube SMK Negeri 1 Bawen